Kartläggning över vilka OSTare som träffat vilka andra OSTare IRL

Sätt på javascripthighlightning.

Jag heter och jag har faktiskt träffat IRL

Visa endast ett begränsat antal personer: (kommaseparerad aliaslista, eller bara ett alias för att visa hen och alla hen träffat)


Tabell över vilka OSTare som träffat vilka andra OSTare IRL

A
g
e
n
s
A
g
n
e
s
A
m
b
r
o
s
i
a
A
r
l
a
A
v
a
c
o
r
e
A
v
B
A
z
u
r
e
l
B
l
o
o
d
y
M
e
s
s
B
u
g
g
e
C
h
i
b
i
c
o
c
c
o
c
r
i
m
z
o
r
d
e
l
f
y
E
t
u
G
n
u
J
o
b
k
a
s
s
p
l
o
j
K
e
l
l
r
o
e
k
i
i
K
i
t
s
u
n
e
K
o
n
a
y
a
K
u
s
h
i
s
u
L
i
r
k
m
a
g
g
a
n
M
a
j
j
a
M
a
r
s
M
a
x
m
e
i
s
g
r
e
e
c
e
M
i
k
o
t
o
m
o
s
h
i
s
u
s
h
i
N
a
d
j
a
y
a
y
a
N
e
t
t
l
e
s
O
i
r
i
c
O
t
t
e
r
o
O
t
t
o
O
z
e
l
o
t
e
n
P
e
s
p
i
r
C
_
C
r
o
f
t
r
e
d
n
a
x
R
i
n
r
y
s
s
e
n
S
a
a
i
p
a
s
a
n
c
h
a
n
s
a
n
c
h
a
n
c
h
a
n
S
c
h
o
t
t
i
s
s
c
o
r
c
h
t
a
l
y
z
T
i
g
e
r
T
o
f
s
i
T
o
m
t
e
n
t
r
o
l
l
e
t
T
u
s
s
U
d
o
p
r
o
g
v
o
n
S
m
a
l
l
h
a
u
s
e
n
W
a
r
t
e
x
W
a
y
a
Z
i
r
C
u
l
a
r
Agens
Agnes
Ambrosia
Arla
Avacore
AvB
Azurel
BloodyMess
Bugge
Chibi
cocco
crimzor
delfy
Etu
Gnu
Job
kassploj
Kellroe
kii
Kitsune
Konaya
Kushisu
Lirk
maggan
Majja
Mars
Max
meisgreece
Mikoto
moshisushi
Nadjayaya
Nettles
Oiric
Ottero
Otto
Ozeloten
Pespi
rC_Croft
rednax
Rin
ryssen
Saaipa
sanchan
sanchanchan
Schottis
scorch
talyz
Tiger
Tofsi
Tomten
trollet
Tuss
Udoprog
vonSmallhausen
Wartex
Waya
ZirCular

Lista över hur många OSTare varje OSTare har träffat IRL

 1. scorch, 48
 2. Tuss, 48
 3. cocco, 46
 4. Mikoto, 45
 5. Oiric, 43
 6. Ottero, 43
 7. Pespi, 42
 8. talyz, 42
 9. Arla, 40
 10. Mars, 40
 11. Kitsune, 39
 12. Kushisu, 38
 13. Etu, 38
 14. Azurel, 38
 15. vonSmallhausen, 37
 16. ZirCular, 36
 17. Konaya, 35
 18. delfy, 35
 19. BloodyMess, 35
 1. rC_Croft, 35
 2. Saaipa, 32
 3. Avacore, 32
 4. Ozeloten, 28
 5. Udoprog, 28
 6. meisgreece, 27
 7. Rin, 26
 8. Job, 26
 9. Wartex, 25
 10. Waya, 24
 11. kassploj, 22
 12. sanchan, 22
 13. Tomten, 22
 14. Kellroe, 22
 15. Chibi, 20
 16. Lirk, 20
 17. Gnu, 19
 18. Bugge, 18
 19. trollet, 18
 1. kii, 15
 2. Tiger, 15
 3. Tofsi, 14
 4. Otto, 13
 5. Ambrosia, 11
 6. crimzor, 11
 7. Agnes, 11
 8. Nettles, 11
 9. rednax, 11
 10. Nadjayaya, 9
 11. Max, 8
 12. moshisushi, 7
 13. sanchanchan, 5
 14. Schottis, 5
 15. maggan, 4
 16. ryssen, 4
 17. Majja, 2
 18. AvB, 1
 19. Agens, 1

Administrering och korrigering

Användaren är ett stavfel för , lösenordet är

Användaren är ett misstag och borde helt sonika tas bort, lösenordet är