Månadsbudget - april (uppdaterad 2012-04-25)

Konto Budget Utfall hittills Kommentar

Inkomster:ABF-pengar -11 000,00 kr -5 000,00 kr
Inkomster:Arrangemang 0,00 kr 0,00 kr
Inkomster:Arr utanför lokalen 0,00 kr -1 282,20 kr
Inkomster:Caféet:Extraordinära öppettider -2 500,00 kr -3 880,24 kr
Inkomster:Caféet:Ordinarie öppettider -10 000,00 kr -6 726,60 kr
Inkomster:Donationer 0,00 kr -2 305,00 kr
Inkomster:Medlemsavgifter -300,00 kr -900,00 kr
Inkomster:Ränta 0,00 kr 0,00 kr
Inkomster:Uthyrningar 0,00 kr -2 000,00 kr
Total: -23 800,00 kr -22 094,04 kr

Utgifter:Administration 400,00 kr 3 776,00 kr
Utgifter:Arrangemang 0,00 kr 626,46 kr
Utgifter:Arr utanför lokalen 0,00 kr 502,74 kr
Utgifter:Caféet 4 500,00 kr 7 611,61 kr
Utgifter:El 400,00 kr 248,85 kr
Utgifter:Försäkring 2 200,00 kr 2 072,00 kr
Utgifter:Hygien och städ 400,00 kr 382,25 kr
Utgifter:Hyra 15 000,00 kr 15 000,00 kr
Utgifter:Internet 300,00 kr 0,00 kr
Total: 23 200,00 kr 30 219,91 kr

Expenses 23 200,00 kr 30 219,91 kr
Income -23 800,00 kr -22 094,04 kr
Total: -600,00 kr 8 125,87 kr